EXAM - Info

In English

EXAMin automaattitallennuksen on havaittu satunnaisesti siirtävän tekstin kohdistimen koko tekstin alkuun

Jos ongelma vaivaa tentin aikana, koita sulkea ja käynnistää nettiselain uudelleen tai kirjoita vastauksesi Wordillä, tallenna työpöydälle ja kopioi valmis vastaus Wordistä EXAMiin. Ongelma on EXAMin kehittäjien tiedossa ja ratkaisua etsitään. Pahoittelemme ongelmasta aiheutuvaa haittaa.

Ajankohtaista

Ohjeet

Tuki

Tilat

EXAM - Info

Suomeksi

It has been discovered that EXAM auto-saving feature may randomly move the cursor at the start of the text area

To workaround the issue, try to close and restart the browser or write your answer using MS Word, save your document to desktop and copy & paste final answer to EXAM. EXAM developers are trying to find a solution for the issue. Sorry for the inconvenience this may cause to you.

News

Instructions

Support

Premises